روش های ارسال فروشگاه موزیک دلشاد

ارسال به تهران:

کالاهای ثبت سفارش شده قبل از ساعت 6 عصر در همان روز ارسال شده. و کالاهای ثبت شده بعد از 6 عصر طی کمتر از 24 ساعت به دست شما خواهد رسید.

ارسال به شهرستان:

کالاهای سفارشی توسط تیپاکس یا باربری، طی دو تا سه روز کاری (براساس طول مسافت) به دست شما خواهد رسید.

نحوه ارسال کالاهای چوبی:

کالاهای چوبی برای جلوگیری از آسیب و شکستن با دقت و کامل بسته بندی میشوند و توسط پیک معتمد فروشگاه دلشاد (در تهران) و تیپاکس (برای شهرستان) تحویل داده خواهد شد.

نحوه ارسال کالاهای سنگین:

کالای سنگین مانند پیانو در تهران توسط باربری فروشگاه دلشاد ارسال، حمل و نصب میشود و برای شهرستان با بسته بندی محکم و دقیق توسط تیپاکس و باربری ارسال خواهد شد.

روش های ارسال فروشگاه موزیک دلشاد

ارسال به تهران:

کالاهای ثبت سفارش شده قبل از ساعت 6 عصر در همان روز ارسال شده. و کالاهای ثبت شده بعد از 6 عصر طی کمتر از 24 ساعت به دست شما خواهد رسید.

ارسال به شهرستان:

کالاهای سفارشی توسط تیپاکس، طی دو تا سه روز کاری (براساس طول مسافت) به دست شما خواهد رسید.

نحوه ارسال کالاهای چوبی:

کالاهای چوبی برای جلوگیری از آسیب و شکستن با دقت و کامل بسته بندی میشوند و توسط پیک معتمد فروشگاه دلشاد (در تهران) و تیپاکس (برای شهرستان) تحویل داده خواهد شد.

نحوه ارسال کالاهای سنگین:

کالای سنگین مانند پیانو توسط باربری فروشگاه دلشاد ارسال، حمل و نصب میشود و برای شهرستان با بسته بندی محکم و دقیق توسط تیپاکس و باربری ارسال خواهد شد.

فروشگاه آنلاین ساز موزیک دلشاد