support
اینستاگرم واتس‌اپ تلگرام آپارات

آوازهای اقبال آذر ۱

۳۵,۰۰۰ تومان

سال انتشار : 1377
تار: علی اکبر و عبدالحسین شهنازی

ویلن: ابراهیم منصوری

گزیده ای از آوازهای ابوالحسن اقبال آذر که به‌‌وسیله ی دستگاه های دیجیتال کامپیوتری تدوین و پالایش شده است. در این پالایش سعی کرده‌ایم بی آنکه از کیفیت صدای اصلی اثر کاسته شود خَش ذاتی و صداهای مزاحم موجود در آن به‌ حداقل برسد تا علاقه مندان بتوانند آوازهای اقبال آذر را به ‌صورت مطلوب ‌تری بشنوند. در این سی‌دی آوازهای اقبال آذر در دستگاه ها و آوازهای شور، نوا، سه گاه، چهارگاه، ماهور، بیات ترک، افشاری، اصفهان و ابوعطا، با تار علی اکبر شهنازی و ویلُن ابراهیم منصوری همراهی شده اند. یکی از قطعات (دستگاه نوا) به‌ همراهی تار عبدالحسین شهنازی است.

آوازهای اقبال آذر ۱
آوازهای اقبال آذر ۱

۳۵,۰۰۰ تومان

مقايسه